วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

EDG Interior Architecture / Goji Restaurant

EDG Interior Architecture 
(October 2013 - Now)

4SEASON DOHA / NUSAENTAO RESTAURANT
Renovation Restaurant in 4SEASON HOTEL

Technique ; Sketch up Style and Photoshop renderingไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น