วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

EDG Interior Architecture / Goji Restaurant

EDG Interior Architecture 
(October 2013 - Now)

MARRIOTT / ALL DAY DINING RESTAURANT (1st FL)
Renovate for Imperial Queen park to Marriott

Technique ; Sketch up Style and Photoshop rendering


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น