วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

EDG Interior Architecture / 4SEASEN CHIANGMAI

EDG Interior Architecture 
(October 2013 - Now)

4SEASON CHIANGMAI / WC
Renovation Resort in 4SEASON HOTEL

Technique ; Sketch up Style and Photoshop rendering
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

EDG Interior Architecture / Goji Restaurant

EDG Interior Architecture 
(October 2013 - Now)

4SEASON DOHA / NUSAENTAO RESTAURANT
Renovation Restaurant in 4SEASON HOTEL

Technique ; Sketch up Style and Photoshop renderingวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

EDG Interior Architecture / Goji Restaurant

EDG Interior Architecture 
(October 2013 - Now)

MARRIOTT / ALL DAY DINING RESTAURANT (1st FL)
Renovate for Imperial Queen park to Marriott

Technique ; Sketch up Style and Photoshop rendering


วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556