วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

MASTERPLAN OFFICE

งาน Renovate จากทาวน์เฮ้าส์ 2 ยูนิต มาเป็น ออฟฟิต 


First Development

โซน : ภายในโกดังเก็บของ

โซน : ภายในโกดังเก็บของ 

โซน : ภายในโกดังเก็บของ
 

โซน : ภายในโกดังเก็บของ 

โซน : ภายในโกดังเก็บของ 

โซน : ภายในตัวออฟฟิต

โซน : ภายในตัวออฟฟิต 

โซน : ภายในตัวออฟฟิต 

โซน : ภายในตัวออฟฟิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น