วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

THE PAPHAVEE RESORT (RESTAURANT)
โจทย์ของงานนี้คือ "สร้างง่าย ถูก รวดเร็ว และเป็นเอกลักษณ์"
ซึ่งได้ออกแบบให้ใช้โครงสร้าง เหล็กอย่างง่าย แล้วสร้างจุดเด่นให้กับอาคาร และดึงเอาสิ่งแวดล้มรอบด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สัมผัสกับธรรมชาติของ "สวนผึ้ง" .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น