วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2rd&3th Year 3D Rendering work !
ผลงานส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยมากในการสร้างสรรค์อันเนื่องมาจากข้อกำกัดของเวลา ในการส่งงาน
แต่ก็พยายามให้ได้ออกมาดีที่สุด ในเวลาอันสั้น



PROJECT : KMUTT INNOPLEX (PERSPECTIVE)



PROJECT : KMUTT INNOPLEX (PERSPECTIVE)



PROJECT : JO's THEATRE



PROJECT : JO's THEATRE



PROJECT : JO's THEATRE



PROJECT : JO's THEATRE



PROJECT : CAMERA STAGE 



PROJECT : CAMERA STAGE 



PROJECT : BUTTERFLY STAGE



PROJECT : BUTTERFLY STAGE



PROJECT : BUTTERFLY STAGE



PROJECT : BUTTERFLY STAGE


PROJECT : MID-RISE (GREENSPACE)


PROJECT : MID-RISE (GREENSPACE)


PROJECT : MID-RISE (GREENSPACE)


PROJECT : MID-RISE (GREENSPACE)


PROJECT : MID-RISE (GREENSPACE)


PROJECT : PAE's WORK


PROJECT : PAE's WORK


PROJECT : ENTECH WORK (GROUP)


PROJECT : ENTECH WORK (GROUP)


PROJECT : ENTECH WORK (GROUP)


PROJECT : MID-RISE (INTERIOR)


PROJECT : MID-RISE (INTERIOR)


PROJECT : FOOTBALL PARK


PROJECT : FOOTBALL PARK 


PROJECT : FOOTBALL PARK


PROJECT : PERFORMING ART CENTER


PROJECT : PERFORMING ART CENTER


PROJECT : PERFORMING ART CENTER


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น