วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2ND SEMETER / 3RD YEAR :: KMUTT INNOPLEX

KMUTT INNOPLEX

               CONCEPT ::  "THRU"  ใช้พื้นที่ ที่ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็น GREEN SPACE สำหรับนักศึกษา มาสร้างอาคารสำหรับรองรับอาคารเรียนของนักศึกษาภาคอินเตอร์ โดยมี ฟังก์ชั่น ที่สามารถเป็นทั้งพท้นที่สาธารณะ, พื้นที่พักผ่อนของทั้งนักศึกษาและบุคลากร และยังเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดย Ground Level จะมีเพียงแค่ทางขึ้นอาคารเท่านั้น โดยในส่วนของ Function จะเริ่มขึ้นที่ชั้น 2 เพื่อให้สาธารณให้พื้นที่ความสูง 8 เมตร สำหรับเป็นสวนพักผ่อน และยัง เป็น Shading สำหรับผู้ที่ใช้การเดินทาง และ เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมของนักศึกษา

โครงสร้างของอาคารจะใช้การ Cantilever โดยเป็นโครงสร้างแบบ Space Truss ถักโยงกันไว้ทั้งอาคาร 


PRESENTATION PLATE

SITE PLAN

BIRD EYE VIEW 

BUILDING ZONING

BUILDING ELEMENT

EXTERIOR PERSPECTIVE

INTERIOR PERSPECTIVE

ELEVATION
ELEVATION

STRUCTURAL PROCESS DIAGRAM
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น